Home

Stichting Obork

Perspectief bieden aan hulpbehoevenden, weduwen en wezen

secretariaat: Drietorensweg 4c, 8307 PD Ens tel.: 06-12316305 e-mail: info@obork.nl KvK: 5784953 RSIN/fiscaal nummer: 8527 63 3236 IBAN: NL 57 RABO 0149186096

Stichting Obork stelt zich ten doel het bieden van structurele hulp en hulp op projectbasis aan hulpbehoevenden, weduwen, wezen en kinderen. Het financieren of meefinancieren van projecten voor hulpbehoevenden weduwen, wezen en kinderen.

Zo zijn, door de initiatiefnemers van Obork, de afgelopen jaren vele huizen gebouwd voor kansarme Roma-zigeunergezinnen, zijn scholingsprojecten opgestart en worden planmatig hulpgoederen ingezameld en gedistribueerd. Naast het aanreiken van materiele en financiële middelen zijn evangelisatieprojecten opgestart onder Roma-zigeunergezinnen.

De huizenbouw- en scholingsprojecten worden met uw hulp door stichting Obork mogelijk gemaakt door donaties en giften. Bij de bouw van de huizen wordt de lokale bevolking zoveel mogelijk betrokken, waarbij de lokale economie zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. De scholing voor de Roma-kinderen wordt gerealiseerd door middel van adoptieprgramma's. U kunt via stichting Obork één of meerdere kinderen "adopteren" waarmee u hen in staat stelt om scholing te krijgen.

Ook kunt u, via stichting Obork, een Roma-gezin adopteren en hen materieel en/of geestelijk ondersteunen. De Roma's in Roemenië worden en voelen zich gediscrimineerd. Als dan de kinderen vanuit de Roma-cultuur-achtergrond weinig tot geen scholing krijgen hebben deze Roma-kinderen weinig tot geen perspectief om uit de armoede te komen.

 

Geef, via stichting Obork, de Roma-zigeuner-kinderen een perspectief om, net als wij, in een huis te kunnen wonen wat water- en winddicht is. Help hen om, net als onze kinderen, scholing te krijgen om zo een reële kans te hebben op betaald werk. Help hen door ze kennis te laten nemen van het christelijk evangelie, zodat de kinderen hun eigen keus kunnen maken.